Thiruvalluvar
Image : Omkarananda Ashram Himalayas
Rishikesh, Uttaranchal, India

  tiRkfKbqf
Le THIRUKKURAL
de Thiruvalluvar
- texte tamoul -

  
     Thiruvalluvar aurait vécu au IIème s. et aurait appartenu à une sous-caste de tisserands. C'est sous la protection d'un roi pândya,
Ugraperuvaludi, qu'il rédigea, dit-on, le fameux Thirukkural. Vâsukî, son épouse, était ce que l'on appelle une "pativratâ", ou
épouse modèle.
     "Kural" est le nom tamoul pour désigner un distique (strophe de deux vers). Le Thirukkural comporte 133 chapitres composés de
dix distiques. Il constitue une référence morale essentielle, encore pour les Tamouls d'aujourd'hui. On l'a même souvent qualifié de
"Veda tamoul" ou "Cinquième Veda".
     La présentation adoptée ici regroupe dix chapitres par page (trois chapitres pour la quatorzième et dernière page).
     Pour lire le texte tamoul, vous aurez besoin de la police Mylai-Sri, à télécharger ici.

1              

1. `btfTpfpalf

1.1 payirviylf

1.1.1 kdv<qf vazftfT

1. `kr Mtl 'Ztfetlflamf ~ti

pkv[f MtbfEb ulK.

2. kbfbt[alf ~y pye[[fekalf valbiv[f

nbfba[f etaza`rf '[i[f.

3. mlrfmiAc "ki[a[f ma]F Ecrfnftarf

nilmiAc nIDvazf varf.

4. Ev]fDtlf Ev]fdaAm ;la[F EcrfnftarfkfK

ya]fDmf ;DmfAp ;l.

5. ;RqfEcrf ;RviA[y<mf Ecra ;Abv[f

epaRqfEcrf p<kzfp<rinftarf madfD.

6. epabivayilf _nftvitfta[f epayftIrf oZkfk

enbini[fbarf nIDvazf varf.

7. t[kfKvAm ;lflata[f taqfEcrfnftarfkf klflalf

m[kfkvAl mabfblf `riT.

8. `bvazi `nft][f taqfEcrfnftarfkf klflalf

pibvazi nInftlf `riT.

9. Ekaqilf epabiyibf K]milEv ']fK]tfta[f

taAq v]gfkatf tAl.

10. pibvipf epRgfkdlf nInfTvrf nInftarf

;Abv[f `FEcra tarf.

1.1.2 va[fcibpfp<

11. va[i[fB ulkmf vzgfki vRtlalf

ta[mizftmf '[fB]rbf pabfB.

12. TpfparfkfKtf Tpfpay Tpfpakfkitf TpfparfkfKtf

Tpfpay T\umf mAz.

13. vi]f;[fB epayfpfpi[f virinIrf viy{lktfT

uqfni[fB udbfBmf pci.

14. "ri[f uza`rf uzvrf p<ylf'[f{mf

vari vqgfK[fbikf kalf.

15. ekDpfpT\umf ekdfdarfkfKcf carfvayfmbf bagfEk

'DpfpT\umf 'lflamf mAz.

16. viCmfpi[f TqivIzi[f `lflalfmbf bagfEk

pCmfp<lf tAlka]fp< `riT.

17. enDgfkdLmf t[fnIrfAm K[fBmf tFnfetzili

ta[fnlfka taki viF[f.

18. cibpfepaD p>cA[ eclflaT va[mf

vbkfKEmlf vaE[arfkfKmf :]fD.

19. ta[mf tvmir]fDmf tgfka viy{lkmf

va[mf vzgfka et[i[f.

20. nIrf;[fB `AmyaT ulek[i[f yarfyarfkfKmf

va[f;[fB `AmyaT oZkfK.

1.1.3 nItftarf epRAm

21. oZkfktfT nItftarf epRAm viZpfptfT

Ev]fDmf p{vlf T]iv<.

22. Tbnftarf epRAm TA]kfPbi[f AvytfT

;bnftaAr ']f]ikfeka]f dbfB.

23. ;RAm vAketrinfT :]fD`bmf p>]fdarf

epRAm pibgfkibfB ulK.

24. ure[[f{nf EtadfFya[f OArnfTmf kapfpa[f

vre[[f{mf AvpfpibfEkarf vitfT.

25. _nftvitfta[f ~bfblf `klfviCmfp< qarfEkama[f

;nftirE[ caLgf kri.

26. ecybfkriy ecyfvarf epriyrf cibiyrf

ecybfkriy ecyfkla tarf.

27. CAveyaqi UEbaAc nabfbem[fB _nfti[f

vAketri va[f kdfEd ulK.

28. niAbemazi manftrf epRAm niltfT

mAbemazi kadfF viDmf.

29. K]em[f{mf K[fEbbi ni[fbarf evKqi

k]Emy<gf katftlf `riT.

30. `nft]rf '[fEparf `bEvarfmbf ebvfv<yirfkfKmf

ecnft]fAm p>]fedaZk la[f.

1.1.4 `b[f vliy<Btftlf

31. cibpfp< :{mf eclfvMmf :{mf `bnfti{\gfK

~kfkmf 'vE[a uyirfkfK.

32. `btfti{\gfK ~kfkmf ;lfAl `tA[

mbtftli[f UgfkilfAl EkD.

33. olfLmf vAkya[f `bviA[ OvaEt

eclfLmfvayf 'lflawf ecylf.

34. m[tfTkfk]f macil[f ~tlf `A[tfT `b[f

~Kl nIr pib.

35. `ZkfkaB `vaevKqi ;[f[acfecalf na[fKmf

;Zkfka ;y[fbT `bmf.

36. `[fbbivamf '[f[aT `bwfecyfk mbfbT

epa[fBgfkalf epa[fbatf TA].

37. `btftaB ;Tev[ Ev]fda civiAk

epaBtftaE[aD Urfnfta[f ;Ad.

38. vIzfnaqf pda`Am n[fbabfbi[f `#etaRv[f

vazfnaqf vziyAdkfKgf klf.

39. `btfta[f vRvEt ;[fpmf mbfeblflamf

p<btft p<kZmf ;l.

40. ecybfpal EtaRmf `bE[ oRvbfK

uybfpal EtaRmf pzi.

1.2. ;lflbviylf

1.2.1 ;lfvazfkfAk

41. ;lfvazfva[f '[fpa[f ;ylfp<Ady YMvrfkfKmf

nlflabfbi[f ni[fb TA].

42. TbnftarfkfKmf Tvfva tvrfkfKmf ;bnftarfkfKmf

;lfvazfva[f '[fpa[f TA].

43. et[fp<ltftarf etyfvmf viRnfEtakfklf tae[[fbagfK

_mfp<ltftaB Omfplf tAl.

44. pziywfcipf patfT\]f uAdtftayi[f vazfkfAk

vzieywfclf 'wfwa[fBmf ;lf.

45. `[fp<mf `b{mf uAdtftayi[f ;lfvazfkfAk

p]fp<mf py{mf `T.

46. `btftabfbi[f ;lfvazfkfAk ~bfbi[f p<btftabfbi[f

Epaoyfpf epBv etv[f.

47. ;ylfpi[a[f ;lfvazfkfAk vazfpv[f '[fpa[f

MylfvaRqf 'lflamf tAl.

48. ~bfbi[f oZkfki `b[iZkfka ;lfvazfkfAk

Enabfpari[f Ena[fAm uAdtfT.

49. `b[f '[pf pdfdEt ;lfvazfkfAk `#Tmf

pib[fpzipfp tilflayi[f n[fB.

50. Avytfti[f vazfvagfK vazfpv[f va[fuAby<mf

etyfvtfTqf Avkfkpf pDmf.

1.2.2 vazfkfAktf TA]nlmf

51. mA[kftkfk ma]fp<Adyqf ~kitftbf eka]fda[f

vqtftkfkaqf vazfkfAktf TA].

52. mA[madfci ;lflaqfk]f ;lflayi[f vazfkfAk

'A[madfcitf tayi{mf ;lf.

53. ;lflet[f ;lflvqf ma]fpa[alf uqfqet[f

;lflvqf ma]akf kAd.

54. ep]f]i[f epRnftkfk yav<q kbfep[f{mf

ti]fAmu]f dakpf epbi[f.

55. etyfvmf etaza`qf ekaZn[f etaZetZvaqf

epyfey[pf epyfy<mf mAz.

56. tbfkatfTtf tbfeka]fdabf Ep]itf tAkca[fb

ecabfkatfTcf Ecarfvilaqf ep]f.

57. ciAbkakfKmf kapfpev[f ecyfy<mf mkqirf

niAbkakfKmf kapfEp tAl.

58. epbfbabf epbi[fepBvrf ep]fFrf epRwfcibpfp<pf

p<tfEtqirf vaZmf ulK.

59. p<kzfp<rinft ;lfliElarfkfK ;lfAl ;kzfvarfM[f

"BEpalf pID nAd.

60. mgfklmf '[fp mA[madfci mbfB `t[f

n[fklmf n[fmkfkdf EpB.

1.2.3 p<tlfvArpf epBtlf

61. epBmvbfBqf yambivT ;lfAl `bivbinft

mkfkdfEpB `lfl pib.

62. 'Zpibpfp<mf tIyAv tI]fda pzipibgfkapf

p]fp<Ad mkfkdf epbi[f.

63. tmfepaRqf '[fptmf mkfkqf `vrfepaRqf

tmftmf viA[ya[f vRmf.

64. `mizfti{mf ~bfb ;[iEttmf mkfkqf

ciBAk `qaviy Pzf.

65. mkfkqfemyf tI]fdlf udbfki[fpmf mbfB `vrf

ecabfEkdfdlf ;[fpmf ecvikfK.

66. Kzlf ;[iT yazf;[iT '[fptmf mkfkqf

mzAlcfecalf Ekqa tvrf.

67. tnfAt mkbfkabfB n[fbi `AvytfT

Mnfti ;Rpfppcf ecylf.

68. tmfmi[ftmf mkfkqf `biv<AdAm maniltfT

m[f{yirfkf eklflamf ;[iT.

69. :[fb epaZti[f epriTvkfKmf t[fmkA[cf

ca[fEba[f '[kfEkdfd tayf.

70. mk[ftnfAtkfK ~bfBmf utvi ;v[ftnfAt

'[fEnabfba[f ekalf '{mf ecalf.

1.2.4 `[fp<AdAm

71. `[fpibfKmf u]fEda `AdkfKnftazf ~rfvlrf

p<[fk]Irf p>clf tRmf.

72. `[fpilarf 'lflamf tmkfKriyrf `[fp<Adyarf

'[fp<mf uriyrf pibrfkfK.

73. `[fEpaD ;Aynft vzkfek[fp ~RyirfkfK

'[fEpaD ;Aynft etadrfp<.

74. `[fp< :{mf ~rfvmf uAdAm `T:{mf

n]fp< '[f{mf nadacf cibpfp<.

75. `[fp<bfB `mrfnft vzkfek[fp AvyktfT

;[fp<bfbarf 'yfTmf cibpfp<.

76. `btftibfEk `[fp<carf ep[fp `biyarf

mbtftibfKmf `#Et TA].

77. '[fpi ltA[ evyilfEpalkf kay<Em

`[fpi ltA[ `bmf.

78. `[fpktf tilfla uyirfvazfkfAk v[fpabfk]f

vbfblf mrnftqirftf tbfB.

79. p<btfTBpf eplflamf 'v[fecyfy<mf yakfAk

`ktfTBpfp< `[fpi lvrfkfK.

80. `[fpi[f vziyT uyirfniAl `#tilarfkfK

'[fp<Etalf Eparftft udmfp<.

1.2.5 viRnfEtamfplf

81. ;RnfEtamfpi ;lfvazfv etlflamf viRnfEtamfpi

Evqa]fAm ecyftbf epaRdfD.

82. viRnfT p<btfttatf ta{]fdlf cava

mRnfet[i{mf Ev]fdbfpabf b[fB.

83. vRviRnfT AvkLmf Omfp<va[f vazfkfAk

pRvnfT pazfpDtlf ;[fB.

84. `k[mrfnfT ecyfyaqf uAby<mf Mk[mrfnfT

nlfviRnfT Omfp<va[f ;lf.

85. vitfTmf ;dlfEv]fDmf ekalfEla viRnfEtamfpi

micfclf miAcva[f p<lmf.

86. eclfviRnfT Omfpi vRviRnfT parftftiRpfpa[f

nlfviRnfT va[tf tvrfkfK.

87. ;A[tfTA]tf et[fpeta[f bilfAl viRnfti[f

TA]tfTA] Evqfvipf py[f.

88. prinfEtamfpipf pbfbbfEbmf '[fprf viRnfEtamfpi

Evqfvi tAlpfpda tarf.

89. uAdAmy<qf ;[fAm viRnfEtamfplf Omfpa

mdAm mdvarfk]f u]fD.

90. Emapfpkf KAzy<mf `[icfcmf MknftirinfT

Enakfkkf KAzy<mf viRnfT.

1.2.6 ;[iyAvPblf

91. ;[fecalalf :rmf `Aq;pf pFB;lvamf

ecmfepaRqf k]fdarfvayfcf ecalf.

92. `k[f`mrfnfT :tli[f n[fEb Mk[mrfnfT

;[fecala[f ~kpf epbi[f.

93. Mktfta[f `mrfnfT;[iT Enakfki `ktfta[amf

;[feca li[Et `bmf.

94. T[fp<B\umf TvfvaAm ;lflaKmf yarfmadfDmf

;[fp<B\umf ;[feca lvrfkfK.

95. p]iv<Ady[f ;[fecal[f ~tlf oRvbfK

`]iylfl mbfBpf pib.

96. `lflAv Ety `bmfepRKmf nlflAv

naF ;[iy ecali[f.

97. ny[f :[fB n[fbi pykfKmf py[f:[fB

p]fpi[f tAlpfpiriyacf ecalf.

98. ciBAmy<qf nIgfkiy ;[fecalf mBAmy<mf

;mfAmy<mf ;[fpmf tRmf.

99. ;[fecalf ;[itI[fblf ka]fpa[f 'v[fekaEla

v[fecalf vzgfK vT.

100. ;[iy uqvak ;[f[at Pblf

k[i;Rpfpkf kayfkvrfnf tbfB.


Accès aux pages : 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14

Retour à la page précédente

    

SOMMAIRE