Le temp touy lamour
(poème créole)

li ti kone
ce ki le temp kapav fair
li ti kone
ki le temps kapav detruir tou
li ti kone ki le temp
kuma ene boule di feu
ki brile tou
ki kraz tou
ki ravaz tou
ki pa kapav litt cont li
ki pa kapav manz are li
mai li pa ti kone
ki ene zour
li ti pou arete conten li
li pa ti kone
ki ene zour
ene zour kuma tou le zour
li ti pou aret conten li
ki ene zour

li ti pou respir viv
ki so le ker
ti pou contin batte san li
ki ene zour
li ti pou blie li
ki soley ti pu contine leve
san ki dan so rev
li senti caress so la peau
ki la mer ti pu contine danse
san ki lor so la main
li decouver trac so la lev
li pa ti kone
ki ene zour li pu blie li
li pa ti kone
ki le temp touy lamur
ki le temp kuma ene poison
dan ene la terr pouri
et ki doucma doucma
li boir so disang
et ki ene zour ou ene lot

li fini par casse li
li fini par viol li
li fini par touy li
li pa ti kone
ki le temp kuma ene poison
li pa ti kone
ki le temp touy lamour
ki li detruir tou
ki li fair tou vine la poussier
mem so lamour so zoli lamour
ki li ti kroir pou eternel
mai ki zordi
ene narien di tou
kuma ene lezo cadav
dan la gueul ene li chien malad


li pa ti kone
ki le temps touy lamour

li pa ti kone


 

© Umar Timol - www.umartimol.netfirms.com
 


L'Éveil  -  Lettre à l'aimée
Je suis de la mort  -  Lettre à Maryam  -  Elle ne t'aime plus
C'est un amour  -  Texte (elle me donne envie de pleurer...)
Trace  -  Fragments  -  Texte (il se prosterne...)  -  Paradis
Présence  -  Mémoire  -  Aphorismes

Page titre


Retour à la page précédente

    

SOMMAIRE